• Phòng TCHC dự Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (2014)

  Phòng TCHC dự Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (2014)

 • Các đ/c lãnh đạo trong lễ công bố QĐ trường ĐH Kinh tế Nghệ An

  Các đ/c lãnh đạo trong lễ công bố QĐ trường ĐH Kinh tế Nghệ An

 • Hội CCB Trường ĐH Kinh tế Nghệ An (2015)

  Hội CCB Trường ĐH Kinh tế Nghệ An (2015)

 • Nữ Phòng TCHC kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam (2014)

  Nữ Phòng TCHC kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam (2014)

 • Ảnh Phòng TCHC (2015)

  Ảnh Phòng TCHC (2015)

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh