Thông báo dự tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10/2015

- Căn cứ  vào cuộc họp của Ban thường vụ Công đoàn trường ngày 08/10/2015.

          - Căn cứ vào hướng dẫn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam

của LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

          - Căn cứ vào chương trình công tác nữ công trong năm 2015.

          Ban nữ công Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, tổ chức kỷ niệm ngày

thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2015, với nội dung:

          - Tổ chức tọa đàm về "Văn hóa công sở"

          - Tuyên truyền quy định chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình.

          - Khen thưởng đoàn viên công đoàn tiêu biểu năm học 2014 - 2015

          - Khen thưởng cho tập thể và cá nhân tiêu biểu của năm học 2014- 2015

"Giỏi việc trường- Đảm việc nhà"

          * Thời gian: 19h15' ngày 19/10/2015 (thứ hai)

          * Địa điểm: Tại Hội trường A

          * Đối tượng tham gia:

                   + Ban chấp hành Đảng ủy

                   + Ban giám hiệu

                   + Ban chấp hành Công đoàn

                   + Ban Thường vụ đoàn trường

                    + Toàn thể giảng viên, cán bộ CNVC là đoàn viên công đoàn.

          * Khách mời: Đại diện LĐLĐ tỉnh Nghệ An

          Nhận được thông báo này đề nghị các đồng chí Tổ trưởng Công đoàn

và tổ trưởng Nữ công triển khai tới các thành viên trong đơn vị mình.

 

                                                             TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                          TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

                                                                         (Đã ký)

                                                                Nguyễn Thị Tùng

Tags: