Ảnh dự Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014

 

 

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh