• Nhà điều hành Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học và Hợp tác đào tạo

  Nhà điều hành Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học và Hợp tác đào tạo

 • Giáo viên người Canada dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  Giáo viên người Canada dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Giảng dạy tin học tại Trung tâm

  Giảng dạy tin học tại Trung tâm

 • Khai giảng lớp Kế toán tổng hợp tại Trung tâm

  Khai giảng lớp Kế toán tổng hợp tại Trung tâm

 • Lớp học Kế toán tổng hợp tại Trung Tâm

  Lớp học Kế toán tổng hợp tại Trung Tâm

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh