• Mẫu chứng chỉ Kế toán trưởng

  Mẫu chứng chỉ Kế toán trưởng

 • Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

  Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019

 • Thông tin tuyển sinh Đại học văn bẳng 2 chính quy năm 2020

  Thông tin tuyển sinh Đại học văn bẳng 2 chính quy năm 2020

 • Khai giảng năm học 2019 - 2020

  Khai giảng năm học 2019 - 2020

 • Toàn cảnh trường Đại học Kinh tế Nghệ An

  Toàn cảnh trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 • NCS Đinh Văn Tới bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

  NCS Đinh Văn Tới bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Hợp tác đào tạo

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Hợp tác đào tạo