Home/DANH SÁCH TỐT NGHIỆP

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP

  • Danh sách học viên tốt nghiệp Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3)

    Danh sách học viên tốt nghiệp Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3)

    Căn cứ Thông tư liên tịch Số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 Của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;Căn cứ Thông tư liên tịch Số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 Của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ IC3 theo đúng quy định.

 1