Home/GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

  • CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

    CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

    Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo được thành lập theo Quyết đinh số 214/QĐ-HT ngày 23/8/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Nghệ An (nay là Trường Đại học Kinh tế Nghệ An). Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và trực thuộc Ban giám hiệu.

 1