THÔNG BÁO CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

     TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

Số:   247 /TB-ĐHKTNA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Vinh, ngày 23 tháng 02  năm 2017

THÔNG BÁO CHIÊU SINH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 


Thực hiện Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính “Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước; Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”,

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An liên tục mở các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ "Kế toán trưởng". Học viên được cấp chứng chỉ ngay sau khi kết thúc khoá học để phục vụ cho công tác chuyên môn và bổ nhiệm.

  1. Mục đích, yêu cầu:

         Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, nâng cao chuyên sâu quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính, tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và chỉ đạo thực hiện công việc kế toán trong đơn vị.

  1. Đối tượng bồi dưỡng kế toán trưởng:

               Những người đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc trưởng phòng kế toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong cơ quan có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

  1. Tiêu chuẩn học viên dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

-  Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên.

- Đã thông qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán là 02 năm đối với người có trình độ đại học trở lên và 03 năm đối với những người có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp (bằng phô tô có công chứng).

  1. Giảng viên: Giảng viên là các Tiến sỹ, Thạc sỹ, Giảng viên chính trong và ngoài trường có kinh nghiệm thực tiễn.
  2. Phương pháp học tập: Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với học viên ngay trên lớp và phương pháp tình huống.
  3. Thời gian học

      Học viên sẽ được tập trung học tập trong vòng 11- 13 tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc buổi tối theo nhu cầu học viên.

  1. Học phí và lệ phí: Căn cứ vào số lượng học viên (tối thiểu 10 người/lớp).
  2. Địa điểm mở lớp: Theo nhu cầu người học
  3. Qui định cấp chứng chỉ

     Trong quá trình học, học viên phải đảm bảo thời gian học tập theo qui định và tham dự các kỳ thi, kiểm tra. Kết quả đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kế toán trưởng của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (do Bộ Tài chính phát hành, có giá trị trong toàn quốc).

13. Nội dung khóa học kế toán trưởng: Gồm có 11 chuyên đề theo Thông tư số 199/2012/TT-BTC của Bộ tài chính và được áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 thống nhất trong cả nước.

Phần I: Kiến thức chung.

Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Chuyên đề 2: Thẩm định dự án đầu tư.

Chuyên đề 3: Quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế.

Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa DN với ngân hàng và tổ chức tài chính.

Phần II: Kiến thức và nghiệp vụ.

Chuyên đề 6: Pháp luật về Kế toán.

Chuyên đề 7: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp.

Chuyên đề 8: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN.

Chuyên đề 9: Kế toán trưởng Doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù).

Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính Doanh nghiệp.

Chuyên đề 11: Kiểm toán và kế toán báo cáo tào chính Doanh nghiệp.

12. Hồ sơ tham gia học gồm:

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu) có xác nhận đơn vị công tác (kèm theo).

- 2 ảnh 3x4.

- Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

13. Đơn vị tổ chức đào tạo:

Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo

Địa chỉ: Nhà E- Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

51- Lý Tự Trọng- Phường Hà Huy Tập- Thành phố Vinh- Nghệ An

Hotline: 038.3522156 - 0918658876 (ThS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung tâm).

Email: ts.dinhvantoi@gmail.com

                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                             (Đã ký)

                                                                                                                                                                    TS. Dương Xuân Thao

Tags: