Thông báo kết quả thí sinh được cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản (IC3) Khóa 10 - khóa 25

Cắn cứ kết quả thi của các thí sinh dự thi Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3), tại hội đồng thi: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Kinh tế Nghệ An cúa các Khóa 10 đến Khóa 25. Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học thông báo danh sách các thí sinh được cấp chứng chỉ  như sau:

Chi tiết xem tại đây:/Images/userfiles/49/files/bang%20diem%20tot%20nghi%e1%ba%b9p(k10-k25).rar

Tags: