THÔNG BÁO MỜI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP” TẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp- Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An tổ chức lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Đô Lương: 

- Thời gian: 2 ngày 14- 15/10/2017 (Khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 14/10/2017)

- Địa điểm: Nhà khách Huyện ủy Đô Lương

- Kinh phí: Miễn phí (bao gồm cả ăn giữa buổi).

- Học xong, học viên được Cấp Giấy chứng nhận của Trường ĐH Kinh tế NghệAn

1. Đối tuợng bồi dưỡng: 
- Lãnh đạo, kế toán các doanh nghiệp 
- Chủ hộ kinh doanh
- Chủ hộ trong các làng nghề
- Chủ trang trại, HTX
- Cá nhân có nhu cầu Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Nội dung bồi dưỡng gồm:
- Xây dựng chiến lược doanh nghiệp
- Gây dựng nguồn lực cốt lõi cho doanh nghiệp
- Bồi đắp tinh thần doanh nghiệp
- Quản trị doanh nghiệp khoa học
- Tư duy toàn cầu, hành động địa phương

- Văn hóa doanh nghiệp

- Kế toán dành cho nhà quản lý

- Một số tình huống thuế và kế toán

- Chính sách pháp luật thuế

- Thảo luận và trao đổi

3. Giảng viên:

- TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao- Trưởng khoa Tâm lý Trường Đại học Sài Gòn

(Giảng viên cao cấp Trường Doanh nhân Top Olympia)

- TS. Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Để Ban tổ chức lập danh sách, chuẩn bị Giấy chứng nhận, các tổ chức, cá nhân đăng ký trực tiếp hoặc qua điện thoại.

 Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

ThS. Đinh Văn Tới (Nhật Minh)- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo.

 ĐT: 038.3522156- 0918658876.

Email: ts.dinhvantoi@gmail.com.

Trân trọng kính mời các học viên tham dự lớp học.

Tags: