TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA BỒI DƯỠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN QUỲNH LƯU

Thực hiện Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 phê duyệt Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 - 2015, có tính đến năm 2020; Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn liền nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An; Công văn số 705/SKHDT - XTĐT ngày 25/4/2016  của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng doanh nhân năm 2016.

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển- Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An đã tổ chức lớp Bồi dưỡng “Quản trị doanh nghiệp” tại huyện Quỳnh Lưu. 

Tham gia khóa học này có 80 học viên là lãnh đạo các doanh nghiệp, Chủ nhiệm các Hợp tác xã, Trưởng Ban quản lý các làng nghề, Chủ hộ kinh doanh, Chủ trang trại và các cá nhân có nhu cầu Quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai. Các học viên đã được trang bị thêm các kiến thức và kỹ năng về: Xây dựng chiến lược doanh nghiệp; Gây dựng nguồn lực cốt lõi cho doanh nghiệp; Bồi đắp tinh thần doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp khoa học; Tư duy toàn cầu, hành động địa phương; Văn hóa doanh nghiệp; Kế toán dành cho nhà quản lý; Một số tình huống thuế và kế toán…

Khóa học đã đạt được những kết quả khá tốt như việc thực hiện nghiêm túc giờ giấc, đảm bảo nội dung vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới và những tình huống về trong quản trị nói chung, quản trị doanh nghiệp nói riêng.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, Hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa các huyện để tổ chức nhiều lớp học, khóa bồi dưỡng theo từng chuyên đề cụ thể nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cho các lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.

TS. Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tê Nghệ An Khai giảng khóa bồi dưỡng Quản trị Doanh nghiệp

Ông Hồ Ngọc Thắng- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp VVN huyện Quỳnh Lưu trao chứng chỉ cho học viên

PGS.TS Hoàng Văn Hải - Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh- Đại học Quốc gia Hà Nội giảng bài

TS. Dương Xuân Thao- Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ an trao chứng chỉ cho học viên

                                                            Bài và ảnh: Đinh Văn Nhật Minh

Tags: