Home/Giới thiệu

Giới thiệu

  • Giới thiệu về trường

    Trường Đại học Kinh tế Nghệ An có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An. Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, nông lâm nghiệp cho tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. 

  • Sứ mạng và tầm nhìn

    Sứ mạng và tầm nhìn
  • Cơ cấu tổ chức

    Cơ cấu tổ chức trường Đại học Kinh tế Nghệ An

 1  

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh