Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Đảng ủy, Ban giám hiệu và các đoàn thể

Đảng ủy Bí thư T.S. Dương Xuân Thao
Hiệu trưởng T.S. Dương Xuân Thao
Phó Hiệu trưởng Th.s Nguyễn Thị Mai Anh
Công đoàn Chủ tịch: Ks.Nguyễn Thượng Hải
Đoàn thanh niên Bí thư: Th.s. Dương Tiến Dũng
Hội cựu chiến binh Chủ tịch: Ks.Nguyễn Thượng Hải
Ban nữ công Trưởng ban: TS. Nguyễn Thị Tùng
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh