CƠ CẤU TỔ CHỨC

          CHI BỘ, BAN CHỦ NHIỆM KHOA VÀ PHỤ TRÁCH ĐOÀN THỂ

      Bí thư chi bộ: ThS.NCS. Phạm Thị Mai Hương     

      Phụ trách khoa: ThS.NCS. Phạm Thị Mai Hương

     Tổ trưởng công đoàn: ThS. Hoàng Thị Huyền

     Bí thư LCĐ: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

     Tổ trưởng nữ công: ThS. Lê Thùy Dung

       BỘ MÔN TRỰC THUỘC

     1. Bộ môn Tài chính - Thuế: Đảm nhận giảng dạy các môn:

        - Tài chính doanh nghiệp

        - Thuế Nhà nước

        - Phân tích tài chính doanh nghiệp

     2. Bộ môn Ngân hàng - Bảo hiểm: Đảm nhận giảng dạy các môn:

        - Lý thuyết tài chính

        - Lý thuyết tiền tệ

        - Lý thuyết tài chính - tiền tệ

        - Thị trường chứng khoán

        - Bảo hiểm

        - Thẩm định dự án đầu tư

        - Tài chính quốc tế

        - Tài chính công

        - Nghiệp vụ ngân hàng

 

Tags:
Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh