ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 
1. Th.S, NCS Phạm Thị Mai Hương
Phụ trách Khoa Tài chính – Ngân hàng

 
2. TS Đinh Thị Thúy Hằng
Trưởng Bộ môn Tài chính – Thuế

 
3. Th.S, NCS Lê Thùy Dung
Phó Bộ môn Tài chính – Thuế


 
4. Th.S Hoàng Thị Huyền
Trưởng bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
5. Th.S Nguyễn Thị Ngọc Liên
Phó Bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
6. Th.S Lê Thị Dung
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
7. Th.S Nguyễn Thị Bích Hằng
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
8. Th.S Thái Đình Hoàng
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
9. Th.S Phạm Thị Hoài Thanh
Giảng viên Tổ bộ môn Ngân hàng – Bảo hiểm

 
10. Th.S Ngô Thị Tú Oanh
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 
11. Th.S Ngô Thị Thảo
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 
12. Th.S Nguyễn Thị Thanh Tú
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế


 
13. Th.S Nguyễn Thị Thanh Thương
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 
14. Th.S, NCS Nguyễn Anh Tuấn
Giảng viên Bộ môn Tài chính – Thuế

 
15. Th.S Phan Thị Huyền Trang
Giáo vụ Khoa Tài chính – Ngân hàng

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh