Thông báo kết quả thẩm định đề cương SKKN “Làm thiết bị dạy học: Mô hình lợn” của tác giả Nguyễn Đình Tường.

          Thông báo kết quả thẩm định đề cương SKKN “Làm thiết bị dạy học: Mô hình lợn” của tác giả Nguyễn Đình Tường.

          Vào 8h30 phút ngày 11/9/2015 tại Phòng họp BGH Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định đề cương SKKN “Làm thiết bị dạy học: Mô hình lợn” của tác giả Nguyễn Đình Tường. Hội đồng đánh giá gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm vụ trong hội đồng

1

2

3

4

TS. Nguyễn Xuân Lai

ThS. Nguyễn Thị Hoa

ThS. Chu Thị Hải

TS. Võ Thị Hải Lê

Phó Hiệu trưởng

Trưởng BM CNTY- khoa NLN

TP. Thanh tra - Khảo thí và QLCL

TP. Quản lý KH&HTQT

Chủ tịch

Phản biện 1

Phản biện 2

Ủy viên, thư ký

          Nhận xét về đề cương SKKN “Làm thiết bị dạy học: Mô hình lợn” của tác giả Nguyễn Đình Tường, các phản biện, ủy viên và chuyên gia của Hội đồng đều nhất trí về việc cho triển khai về nội dung. Bên cạnh việc đóng góp một số ý kiến đề nghị chủ nhiệm đề cương rà soát, chỉnh sửa hoặc bổ sung để hoàn thiện, các thành viên của Hội đồng đã thống nhất cho triển khai về nội dung của đề cương SKKN.

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh