KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 11

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG KHÓA 11

TT Nội dung  Thời gian Lớp  Người  phụ trách 
I. Hướng dẫn ôn thi :      
  Môn : Lý luận Mác Lênin  Sáng 3/5/2018 Kế toán + Chăn nuôi K11  Lý luận - Chính trị 
  Môn: Kế toán tài chính   Chiều 3/5/2018 Kế toán K11 Khoa Kế toán - Phân tích 
  Môn : Tài chính DN Sáng 4/5/2018 Kế toán K11 Khoa tài chính - NH
  Môn : Lý thuyết CS ngành  Chiều 3/5/2018 Chăn nuôi K11 Khoa Nông lâm Ngư
  Môn : Lý thuyết CN ngành  Sáng 4/5/2018 Chăn nuôi K11 Khoa Nông lâm Ngư
II. Từ ngày 5/05 đến 21/05/2018 Sinh viên tự ôn luyện 
III Giải đáp thi :      
  Môn : Lý luận Mác Lênin  Sáng 21/5/2018 Kế toán + Chăn nuôi K11  Lý luận - Chính trị 
  Môn: Kế toán tài chính   Chiều 21/5/2018 Kế toán K11 Khoa Kế toán - Phân tích 
  Môn : Tài chính DN Sáng 22/5/2018 Kế toán K11 Khoa tài chính - NH
  Môn : Lý thuyết CS ngành  Chiều 21/5/2018 Chăn nuôi K11 Khoa Nông lâm Ngư
  Môn : Lý thuyết CN ngành  Sáng 22/5/2018 Chăn nuôi K11 Khoa Nông lâm Ngư
IV Thi tốt nghiệp :      
  Môn : Lý luận Mác Lênin  S: 24/05/2018 Kế toán + Chăn nuôi K11 Hội 
  Môn: Kế toán tài chính   C: 24/05/2018 Kế toán K11  
  Môn : Tài chính DN S: 25/05/2018 Kế toán K11 Đồng 
  Môn : Lý thuyết CS ngành  C: 24/05/2018 Chăn nuôi K11  
  Môn : Lý thuyết CN ngành  S: 25/05/2018 Chăn nuôi K11 thi 
 * Lệ phí thi tốt nghiệp : 100.000đ/môn /Sv  (Mỗi Sv 3 môn) ; tiền bằng TN + vỏ bằng: 130.000 đ/Sv Phòng Tài chính - KT
 * Lệ phí bảo vệ khóa luận : 500.000 đ/sinh viên    
 * Mỗi môn 2 đề       Trưởng ban đề thi 

Lưu ý:  * Sinh viên thi  buổi sáng có mặt lúc 6 giờ 45 phút, buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30 phút 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh