LỊCH THI CÁC MÔN HỌC MUỘN CỦA LỚP LT K4.03 VÀ THI CÓ LÝ DO

LỊCH THI CÁC MÔN HỌC MUỘN CỦA LỚP LT K4.03 VÀ THI CÓ LÝ DO

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 HT định vị toàn cầu ĐHLT QLĐĐ K3.02 Ca 1 S Thứ 2 20/9/2018 Thi L1 có lý do 1
  Trắc địa ảnh VT ĐHLT QLĐĐ K3.02 Thi học muộn 1
2 Đánh giá tác động MT ĐHLT QLĐĐ K3.02 Ca 2 S Thứ 2 20/9/2018 Thi L1 có lý do 1
  Môi trường và phát triển ĐHLT QLĐĐ K3.02 Thi học muộn 1
3 Quy hoạch ĐT và DC ĐHLT QLĐĐ K3.02 Ca 1 C Thứ 2 20/9/2018 Thi L1 có lý do 1
4 Nguyên lý Mác I ĐHLT Kế toán K4.03 Ca 1 tối Thứ 7 25/8/2018 Thi học muộn 17
5 Nguyên lý Mác II ĐHLT Kế toán K4.03 Ca 1 tối Chủ nhật 26/8/2018 Thi học muộn 13
6 Toán cao cấp ĐHLT Kế toán K4.03 Ca 2 tối Chủ nhật 26/8/2018 Thi học muộn 14
7 Toán kinh tế ĐHLT Kế toán K4.03 Ca 1 tối Thứ 7 8/9/2008 Thi học muộn 8
8 Tiếng Anh chuyên ngành ĐHLT Kế toán K4.03 Ca 2 tối Thứ 7 8/9/2008 Thi học muộn 15
9 Kế toán TC 1 ĐHLT Kế toán K4.03 Ca 1 tối Chủ nhật 9/9/2018 Thi học muộn 18

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;  ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

             * Sinh viên thi buổi tối ca 1 có mặt lúc 19 giờ  ; ca 2 có mặt 20 giờ 30 phút       

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh