LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.04)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.04)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kinh tế phát triển ĐHLT Kế toán K4 Ca  S Thứ 7 25/8/2018 1  
2 Văn hóa doanh nghiệp ĐHLT Kế toán K4 Ca  C Thứ 7 25/8/2018 1 Yêu cầu:
3 Kế toán TC 1 ĐHLT Kế toán K4 Ca  S Chủ nhật 26/8/2018 1 Giảng viên dạy các
4 Tài chính DN ĐHLT Kế toán K4 Ca  C Chủ nhật 26/8/2018 1 môn cung cấp đề
5 Thống kê doanh nghiệp ĐHLT Kế toán K4 Ca 1 S Thứ 7 29/9/2018 1 cương ôn tập khi đã
6 Kế toán TC 2 ĐHLT Kế toán K4 Ca 2  S Thứ 7 29/9/2018 1 kết thúc học phần
7 Phân tích tài chính DN ĐHLT Kế toán K4 Ca C Thứ 7 29/9/2018 1  
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

    Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút                               
                    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút                              

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh