LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH QLĐĐ

LỊCH THI HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐH KHÓA 5 NGÀNH QLĐĐ 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giáo dục thể chất LT K5 QL Đất Đai Học xong thi    
2 Bản đồ học LT K5 QL Đất Đai Ca  S Thứ 7 22/12/2018 1 Yêu cầu:
3 Nguyên lý Mác  LT K5 QL Đất Đai Ca 1 C Thứ 7 22/12/2018 1 Giảng viên dạy các
4 Lý thuyết XS và TK toán LT K5 QL Đất Đai Ca 2 C Thứ 7 22/12/2018 1 môn cung cấp đề
5 Trắc địa 2 LT K5 QL Đất Đai Ca  S Chủ nhật 23/12/2018 1 cương ôn tập khi đã
6 Pháp luật đất đai LT K5 QL Đất Đai Ca 1 C Chủ nhật 23/12/2018 1 kết thúc học phần
7 Anh văn chuyên ngành LT K5 QL Đất Đai Ca 2 C Chủ nhật 23/12/2018 1  

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

 

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh