Lịch thi học kỳ 2 CĐ liên thông ĐH chính quy khóa 3

LỊCH THI HỌC KỲ 2 CĐ LIÊN THÔNG ĐH CHÍNH QUY KHÓA 3

TT

Môn thi 
Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  số  Ghi chú 
Thứ  Ngày,tháng,năm  phòng 
1 Kế toán máy ĐH kế toán LT Học xong thi    
2 Thực hành trắc địa ĐH QLĐĐ LT Học xong thi    
3 Phân tích tài chính DN ĐH kế toán LT Ca 2 S Thứ 7 17/6/2017 7  
  Tiếng Anh chuyên nghành ĐH QTKD LT    
  Quy hoạch tổng thể KTXH ĐH QLĐĐ LT    
  Kỹ thuật trồng nấm ĐH KHCT LT   Yêu cầu : 
  Khuyến nông khuyến lâm ĐH Lâm nghiệp LT   Giảng viên dạy 
4 Kế toán TC 3 ĐH kế toán LT Ca 1 C Thứ 7 17/6/2017 7 các môn cung cấp 
  Quản trị kinh doanh ĐH QTKD LT   đề cương ôn tập 
  Đăng ký thống kê ĐĐ ĐH QLĐĐ LT   cho sinh viên sau 
  Côn trùng nông nghiệp ĐH KHCT LT   khi đã kết thúc 
  Bệnh cây lâm nghiệp ĐH Lâm nghiệp LT   học phần 
5 Thực hành kế toán TC ĐH kế toán LT Ca 1 S C.nhật 18/6/2017 7  
  Quản trị doanh nghiệp ĐH QTKD LT    
  Bồi thường hỗ trợ tái ĐC ĐH QLĐĐ LT    
  Cây lương thực ĐH KHCT LT    
  Trồng rừng ĐH Lâm nghiệp LT    
6 Quản trị chiến lược ĐH QTKD LT Ca 2 S C.nhật 18/6/2017 3 KT:4
  Hệ thống thông tin đất LIS ĐH QLĐĐ LT   ĐĐ:1
  Cây rau ĐH KHCT LT   KHCT + LN :1
  Đa dạng sinh học ĐH Lâm nghiệp LT   QTKD: 1
7 Kinh tế phát triển ĐH QTKD LT Ca 1 C C.nhật 18/6/2017 2  
  Xây dựng và quản lý DA ĐH KHCT LT    
  Quản lý lửa rừng ĐH Lâm nghiệp LT      
8 Sản lượng rừng ĐH Lâm nghiệp LT   Ca 2 C C.nhật 18/6/2017  0.5   

Lưu ý:       * Sinh viên thi buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút ;  ca 2 có mặt 8 giờ 15 phút  

                         * Sinh viên thi buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút;  ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút   

               
                               

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh