LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 4 ( ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 ĐẠI HỌC KHÓA 4 ( ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Hóa phân tích Thú y Ca 2 S Thứ 3 12/6/2018   Yêu cầu:
2 Anh văn 2 K.toán + K.tế + QTKD + Thú y Ca 2 S Thứ 6 15/6/2018   Giảng viên dạy các
3 Nguyên lý kế toán K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 2 18/6/2018   môn cung cấp đề
  Tiếng La tinh Thú y   cương ôn tập khi đã
4 Lý thuyết tài chính tiền tệ K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 22/6/2018   kết thúc học phần
  Động vật học Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần

Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh