LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN(K4.04)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG CĐ LÊN  ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN(K4.04)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán tài chính 3 ĐHLT Kế toán K4 Ca 1 S Thứ 7 24/11/2018 1 Yêu cầu:
2 Kế toán quản trị ĐHLT Kế toán K4 Ca 2 S Thứ 7 24/11/2018 1 Giảng viên dạy các môn
3 Phân tích hoạt động KD ĐHLT Kế toán K4 Ca 1 C Thứ 7 24/11/2018 1 cung cấp đề cương ôn
4 Thực hành KTTC ĐHLT Kế toán K4 Ca 2 C Thứ 7 24/11/2018 1  tập khi đã kết thúc hp

Lưu ý:           * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh