LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA K4.03 NGÀNH KẾ TOÁN (LẦN 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA K4.03 NGÀNH KẾ TOÁN (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Kế toán TC 3 ĐHLT Kế toán Ca  tối Thứ 7 25/8/2018 5  
2 Thị trường chứng khoán ĐHLT Kế toán Ca 1 tối Chủ nhật 26/8/2018 11  
3 Văn hóa kinh doanh ĐHLT Kế toán Ca 2 tối Chủ nhật 26/8/2018 2  
4 Lịch sử học thuyết KT ĐHLT Kế toán Ca 1 tối Thứ 7 8/9/2018 2  
5 Phân tích hoạt động KD ĐHLT Kế toán Ca 2 tối Thứ 7 8/9/2018 2  
6 Tài chính doanh nghiệp ĐHLT Kế toán Ca 1 tối Chủ nhật 9/9/2018 4  
7 Kinh tế vĩ mô ĐHLT Kế toán Ca 2 tối Chủ nhật 9/9/2018 2  
  Lệ phí thi lại: 70.000đ /1sv /1 môn

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi tối ca 1 có mặt lúc 19 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 

 

 

 
 

 

 

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh