LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giáo dục thể chất LT K5 Kế toán Học xong thi   Yêu cầu:
2 Kế toán TC 2 LT K5 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 13/01/2019 1 Giảng viên dạy các môn
3 Thuế nhà nước LT K5 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 13/01/2019 1 cung cấp đề cương ôn
4 Thị trường chứng khoán LT K5 Kế toán  Ca 1 C Chủ nhật 13/01/2019 1  tập khi đã kết thúc hp

Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh