Thứ ba, 11/08/2020 | 07:08:59

LỊCH THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.01)

THI HỌC KỲ 2 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 6 (K6.01)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giáo dục thể chất LT K6 Kế toán Học xong thi    
2 Nguyên lý Mác 2 LT K6 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 14/12/2019 1 Yêu cầu:
3 Kế toán TC 2 LT K6 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 14/12/2019 1 Giảng viên dạy các
4 Lịch sử HTKT LT K6 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 14/12/2019 1 môn cung cấp đề
5 Kế toán TC 3 LT K6 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 14/12/2019 1 cương ôn tập khi đã
6 Thị trường chứng khoán LT K6 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 15/12/2019 1 kết thúc học phần
7 Toán kinh tế LT K6 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 15/12/2019 1  

 

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

               *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh