LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Giáo dục thể chất 2 K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y  Học xong thi    
2 Thống kê doanh nghiệp Kế toán Ca 2 S Thứ 3 02/01/2018    
  Kinh tế vi mô 1 Kinh tế     
  Maketting căn bản QTKD    
  Đánh giá đất Đất đai    
  Giải phẩu 1 Thú y   Yêu cầu:
3 Lý thuyết TC tiền tệ Kế toán Ca 2 S Thứ 6 05/01/2018   Giảng viên dạy các
  Lý thuyết thống kê Kinh tế + QTKD    môn cung cấp đề
  Sinh thái môi trường Đất đai   cương ôn tập khi đã
  Động vật học Thú y   kết thúc học phần
4 Quản trị học ĐC Kế toán Ca 2 S Thứ  2 08/01/2018    
  Kinh tế vi mô  QTKD    
  Cây trồng ĐC Đất đai    
  Mô học 2 Thú y    
5 Hóa sinh động vật Thú y Ca 1 S Thứ 6 12/01/2018    

Lưu ý:         * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh