LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.04)

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.04)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kế toán máy ĐHLT Kế toán K4 Học xong thi    
2 Kế toán thuế ĐHLT Kế toán K4 Ca 1 C Thứ 7 05/01/2019 1 Yêu cầu:
3 Tài chính công ĐHLT Kế toán K4 Ca 2 C Thứ 7 05/01/2019 1 Giảng viên dạy các
4 Kiểm toán BCTC ĐHLT Kế toán K4 Ca 1 S Chủ nhật 06/01/2019 1 môn cung cấp đề
5 Nghiệp vụ NHTM ĐHLT Kế toán K4 Ca 2 S Chủ nhật 06/01/2019 1 cương ôn tập khi đã
6 Anh văn chuyên ngành ĐHLT Kế toán K4 Ca 1 C Chủ nhật 06/01/2019 1 kết thúc học phần
7 Kế toán công ĐHLT Kế toán K4 Ca 2 C Chủ nhật 06/01/2019 1  
  Thực tập tốt nghiệp  ĐHLT Kế toán K4 Thời gian 8 tuần từ 27/1/2019 đến 7/4/2019
   Khoa Kế toán phân tích lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
      Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền tr­ước ngày 20/1/2019 tại phòng tài chính kế toán

    Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút        

                                *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút                              

                       

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh