LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 5 NGÀNH KẾ TOÁN

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Quản trị sản xuất ĐH LT K5 QTKD Ca 1 C Chủ nhật 15/9/2019 1 Yêu cầu:
2 Kế toán công ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 S Thứ 7 21/9/2019 2 Giảng viên dạy các
3 Tài chính công ĐH LT K5 Kế toán Ca 2 S Thứ 7 21/9/2019 2 môn cung cấp đề
4 Kế toán thuế ĐH LT K5 Kế toán Ca 1 C Thứ 7 21/9/2019 2 cương ôn tập khi đã
5 Nghiệp vụ NHTM ĐH LT K5 Kế toán Ca 2 C Thứ 7 21/9/2019 2 kết thúc học phần
  Thực tập tốt nghiệp  ĐH LT K5 Kế toán Thời gian 8 tuần từ 22/9/2019 đến 17/11/2019
  Thực tập tốt nghiệp  ĐH LT K5 QTKD Thời gian 8 tuần từ 6/10/2019 đến 01/12/2019
   Khoa Kế toán phân tích và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên 
 

Tiền bằng TN + vỏ bằng : 230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 15/9/2019 tại phòng tài chính kế toán

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

    *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

 

 

 

       

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh