LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TC LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Đường lối ĐCSVN CĐLT Kế toán + Chăn nuôi + LN Ca 1 S Chủ nhật 01/04/2018 3  
2 Phân tích hoạt động KD CĐLT Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 01/04/2018 3  
  Bảo quản chế biến SP CĐLT Chăn nuôi    
3 Kế toán quản trị CĐLT Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 01/04/2018 3  
  Bệnh truyền nhiễm CĐLT Chăn nuôi   Yêu cầu:
4 Thuế nhà nước CĐLT Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 01/04/2018 3 Giảng viên dạy các
  Bệnh ký sinh trùng CĐLT Chăn nuôi   môn cung cấp đề
5 Lâm nghiệp xã hội CĐLT Lâm nghệp Ca 1 S Chủ nhật 21/4/2018 0.5 cương ôn tập khi đã
6 Môi trường CĐLT Lâm nghệp Ca 2 S Chủ nhật 21/4/2018 0.5 kết thúc học phần
7 Quản lý nguồn nước CĐLT Lâm nghệp Ca 1 C Chủ nhật 21/4/2018 0.5  
8 Bảo vệ thực vật rùng CĐLT Lâm nghệp Ca 2 C Chủ nhật 21/4/2018 0.5  
9 Kế toán công CĐLT Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 20/5/2018 2  
10 Kinh tế vĩ mô CĐLT Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 20/5/2018 2  
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần
 
Lưu ý:          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ   

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh