LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5

LỊCH THI HỌC KỲ 3 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 5

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Trắc địa LT K5 Lâm nghiệp Ca 1 S Thứ 7 08/06/2019 0.5  
2 Sinh thái rừng LT K5 Lâm nghiệp Ca 2 S Thứ 7 08/06/2019 0.5  
3 Côn trùng lâm nghiệp LT K5 Lâm nghiệp Ca 1 C Thứ 7 08/06/2019 0.5  
4 Pháp chế LT K5 Lâm nghiệp Ca 2 C Thứ 7 08/06/2019 0.5  
5 Bệnh cây lâm nghiệp LT K5 Lâm nghiệp Ca 1 S Chủ nhật 09/06/2019 0.5  
6 Động vật rừng LT K5 Lâm nghiệp Ca 2 S Chủ nhật 09/06/2019 0.5  
7 Điều tra rừng LT K5 Lâm nghiệp Ca 1 C Chủ nhật 09/06/2019 0.5  
8 Thống kê lâm nghiệp LT K5 Lâm nghiệp Ca 2 C Chủ nhật 09/06/2019 0.5 Yêu cầu:
9 Đánh giá đất LT K5 QL Đất Đai Ca 1 S Chủ nhật 09/06/2019 1 Giảng viên dạy các
10 Quản lý HC về đất đai LT K5 QL Đất Đai Ca 2 S Chủ nhật 16/06/2019 1 môn cung cấp đề
11 QH tổng thể PTKTXH LT K5 QL Đất Đai Ca 1 C Chủ nhật 16/06/2019 1 cương ôn tập khi đã
12 QH sử dụng đất LT K5 QL Đất Đai Ca 2 C Chủ nhật 16/06/2019 1 kết thúc học phần
13 Trắc địa ảnh viễn thám LT K5 QL Đất Đai Ca 1 S Thứ 7 22/6/2019 1  
14 Quản lý nguồn nước LT K5 QL Đất Đai Ca 2 S Thứ 7 22/6/2019 1  
15 Đường lối ĐCSVN LT K5 QL Đất Đai Ca 1 C Thứ 7 22/6/2019 1  
16 Tiếng Anh chuyên ngành LT K5 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 07/07/2019 1.5  
17 Kế toán thuế LT K5 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 07/07/2019 1.5  
18 Phân tích TCDN LT K5 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 07/07/2019 1.5  
19 Giáo dục QP LT K5 Kế toán  Ca 2 C Chủ nhật 07/07/2019 1.5  

Lưu ý:            * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

              *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút  

 
 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh