LỊCH THI HỌC KỲ 4 CAO ĐẲNG KHÓA 12

LỊCH THI HỌC KỲ 4 CAO ĐẲNG KHÓA 12

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Đường lối CM của ĐCSVN Kế toán +  Chăn nuôi Ca 1 S Thứ 2 4/6/2018 2  
2 Thuế nhà nước Kế toán Ca 1 S Thứ 6 8/6/2018 2  
  Chuẩn đoán và bệnh nội khoa Chăn nuôi    
3 Quản trị doanh nghiệp Kế toán Ca 1 S Thứ 3 12/6/2018 2  
  Chăn nuôi dê Chăn nuôi    
4 Kế toán TC 3 Kế toán Ca 1 S Thứ 6 15/6/2018 2 Yêu cầu:
  Bệnh ký sinh trùng Chăn nuôi   Giảng viên dạy các
5 Tài chính doanh nghiệp 2 Kế toán  Ca 1 S Thứ 2 18/6/2018 2 môn cung cấp đề
  Ngoại khoa thú y Chăn nuôi   cương ôn tập khi đã
6 Thị trường chứng khoán Kế toán  Ca 1 S Thứ 4 20/6/2018 2 kết thúc học phần
  Chăn nuôi gia cầm Chăn nuôi    
7 Kế toán TC 4 Kế toán Ca 1 S Thứ 6 22/6/2018 2  
  Sinh lý bệnh Chăn nuôi    
8 Kinh tế đầu tư Kế toán Ca 2 S Thứ 6 25/6/2018 2  
  Khuyến nông Chăn nuôi    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần

Lưu ý:              * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

  *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 
 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh