Lịch thi học kỳ 4 Đại học khóa 2 (Đợt 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 2) 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Giáo dục thể chất 2 Kế toán + Kinh tế + QTKD + Đất đai + Thú y Học xong thi    
2 Tin học đại cương Quản trị  Học xong thi    
3 Pháp luật kinh tế Kế toán Ca 1 S Thứ 2 26/6/2017 16  
  Văn hóa doanh nghiệp Kinh tế    
  Quản trị kinh doanh QTKD   Yêu cầu:
  Bản đồ học Đất đai   Giảng viên dạy 
  Sinh lý động vật 2 Thú y   các môn cung cấp 
4 Thuế nhà nước Kế toán + Kinh tế + QTKD Ca 1 S Thứ 4 28/6/2017 16 đề cương ôn tập  
  Trắc địa 2 Đất đai   khi đã kết thúc 
  Vi sinh vật thú y 1 Thú y   học phần
5 Kế toán TC 1 Kế toán Ca 1 S Thứ 6 30/6/2017 16  
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế    
  Quản lý HC về đất đai Đất đai    
  Dinh dưỡng ĐV và thức ăn Thú y    

       Lưu ý:   * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút 

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút  

 

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh