LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 ( ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 3 ( ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Giáo dục quốc phòng 2 K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y  Ca 2 S Thứ 3 12/6/2018    
2 Pháp luật kinh tế K.toán  + QTKD  Ca 2 S Thứ 6 15/6/2018    
  Tài chính doanh nghiệp  Kinh tế    
  Môi trường và phát triển Đất đai   Yêu cầu:
  Sinh lý động vật 2 Thú y   Giảng viên dạy các
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán + K.tế + QTKD + Đất đai + Thú Y  Ca 2 S Thứ 2 18/6/2018   môn cung cấp đề
4 Kế toán tài chính 1 Kế toán Ca 2 S Thứ 6 22/6/2018   cương ôn tập khi đã
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế   kết thúc học phần
  Quản trị kinh doanh QTKD    
  Quản lý môi trường Đất đai    
  Vi sinh vật thú y 2 Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề hoặc nộp về Phòng Thanh tra trước 2 tuần

       Lưu ý:       * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh