LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 5

LỊCH THI HỌC KỲ 4 ĐẠI HỌC KHÓA 5 

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Thị trường chứng khoán Kế toán Ca 2 S Thứ 2 15/06/2020    
  Bệnh lý học thú y 1 Thú y    
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh K.toán + K.tế + QTKD + Thú y  Ca 2 S Thứ 4 17/06/2020    
3 Marketing căn bản Kế toán + QTKD Ca 2 S Thứ 6 19/06/2020    
  Kinh tế vĩ mô 1 Kinh tế    
  Bệnh lý học thú y 2 Thú y   Yêu cầu:
4 Văn hóa doanh nghiệp K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 2 22/06/2020   Giảng viên dạy các
  Sinh lý động vật 1 Thú y   môn cung cấp đề
5 Kinh tế phát triển K.toán + K.tế + QTKD  Ca 2 S Thứ 5 25/06/2020   cương ôn tập khi đã
  Sinh lý động vật 2 Thú y   kết thúc học phần
6 Kế toán TC 2 Kế toán Ca 2 S Thứ 2 29/06/2020    
  Kinh tế vĩ mô QTKD    
  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế    
  Miễn dịch học thú y Thú y    
7 Tài chính DN II Kế toán Ca 2 S Thứ 5 02/07/2020    
  Tiếng anh chuyên ngành Kinh tế + QTKD    
  Dược lý học thú y Thú y    
  Đề thi : Chọn ngân hàng đề ( Phòng Thanh tra )  

Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh