LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.03)

LỊCH THI HỌC KỲ 4 LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH KHÓA 4 NGÀNH KẾ TOÁN (K4.03)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Kiểm toán BCTC ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 S Chủ nhật 25/11/2018 1 Yêu cầu:
2 Tư tưởng HCM ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 S Chủ nhật 25/11/2018 1 Giảng viên dạy các môn
3 Kế toán công ĐHLT K4 Kế toán Ca 1 C Chủ nhật 25/11/2018 1 cung cấp đề cương ôn
4 Đường lối ĐCSVN ĐHLT K4 Kế toán Ca 2 C Chủ nhật 25/11/2018 1  tập khi đã kết thúc hp

Lưu ý:          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút 

                                                                                                           *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 30 phút                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh