LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 2 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng
1 Tin học ƯD đo vẽ BĐ Đất đai Học xong thi  
2 Maketing Kế toán Ca 1 S Thứ 3 02/01/2018    
  Kinh tế lượng Kinh tế     
  Quản trị doanh nghiệp QTKD    
  Trắc địa ảnh VT Đất đai    
  Dược lý học thú y Thú y   Yêu cầu:
3 Tài chính DN II Kế toán Ca 1 S Thứ 6 05/01/2018   Giảng viên dạy các
  Kỹ thuật NVNT Kinh tế    môn cung cấp đề
  Thống kê DN QTKD   cương ôn tập khi đã
  Quy hoạch SD đất Đất đai   kết thúc học phần
  Chẩn đoán bệnh TY Thú y    
4 Kế toán TC 3 Kế toán Ca 1 S Thứ  2 08/01/2018    
  Kinh tế đầu tư Kinh tế     
  Kế toán TC QTKD    
  Quy hoạch phát triển NT Đất đai    
  Miễn dịch thú y Thú y    
5 Văn hóa kinh doanh Thú y Ca 1 S Thứ 6 12/01/2018    

Lưu ý:        * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

 *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 
Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh