LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 5 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Thực hành trắc địa Đất đai Học xong thi    
2 Thị trường chứng khoán Kế toán Ca 2 S Thứ 4 02/01/2019    
  Chăn nuôi lợn Thú y    
3 Marketting căn bản Kế toán Ca 2 S Thứ 6 04/01/2019    
  Quản trị sản xuất Kinh tế + QTKD    
  Bệnh lý học thú y 2 Thú y    
4 Tiếng anh chuyên ngành Kế toán Ca 2 S Thứ 2 07/01/2019   Yêu cầu:
  Kinh tế đầu tư Kinh tế   Giảng viên dạy các
  Quản trị doanh nghiệp QTKD   môn cung cấp đề
  Bản đồ địa chính Đất đai   cương ôn tập khi đã
  Dược lý học thú y Thú y   kết thúc học phần
5 Tài chính doanh nghiệp 2 Kế toán Ca 2 S Thứ 6 11/01/2019    
  Kỹ thuật NV ngoại thương Kinh tế    
  Kế toán tài chính QTKD    
  QH tổng thể PTKTXH Đất đai    
  Chuẩn đoán bệnh thú y Thú y    

Lưu ý:                * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;   ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút

            *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh