Thứ ba, 11/08/2020 | 07:32:44

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HỌC KỲ 7 ĐẠI HỌC KHÓA 3 (ĐỢT 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Xây dựng đồ án QHSD đất Đất đai BT lớn    
2 Sinh sản gia súc 2 Thú y Ca 1 S Thứ 2 30/12/2019    
3 Kiểm toán BCTC Kế toán Ca 1 S Thứ 6 03/01/2020    
  Kinh tế các ngành Kinh tế    
  Quản lý dự án đầu tư  QTKD    
  Quy hoạch ĐT và ĐDC Đất đai   Yêu cầu:
  Bệnh truyền nhiễm thú y 2 Thú y   Giảng viên dạy các
4 Kế toán công Kế toán  Ca 1 S Thứ 2 06/01/2020   môn cung cấp đề
  Dự báo KT và PTDL Kinh tế   cương ôn tập khi đã
  Quản trị TCDN QTKD   kết thúc học phần
  Hệ thống định vị toàn cầu Đất đai    
  Bệnh nội khoa TY 2 Thú y    
5 Phân tích hoạt động KD Kế toán Ca 1 S Thứ 4 08/01/2020    
  Bệnh ngoại khoa thú y Thú y    
6 Chăn nuôi trâu bò Thú y Ca 1 S Thứ 6 10/01/2020    
  Thực tập tốt nghiệp  Kế toán + Kinh tế + QTKD + Đất đai Thời gian 16 tuần từ 14/2/2020 đến 05/6/2020
Khoa Kế toán PT  + Khoa Kinh tế QTKD + Nông lâm ngư lên KH thực tập cụ thể cho 4 ngành trên 
trước thời điểm thực tập chính thức 4 tuần
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nạp tiền trước ngày 10/01/2020 tại phòng tài chính kế toán

    Lưu ý:             * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;   ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút                               

         *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ                              

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh