LỊCH THI HỌC KỲ 8 ĐẠI HỌC KHÓA 2 NGÀNH THÚ Y

LỊCH THI HỌC KỲ 8 ĐẠI HỌC KHÓA 2 NGÀNH THÚ Y

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm phòng  
1 Luật thú y và KN thú sản Thú y Ca 2 S Thứ 6 05/04/2019 2 Yêu cầu:
2 Chăn nuôi gia cầm Thú y Ca 2 S Thứ 2 08/04/2019 2 Giảng viên dạy các
3 Vệ sinh ATTP Thú y Ca 2 S Thứ 5 11/04/2019 2 môn cung cấp đề
4 Bệnh truyền lây Thú y Ca 2 S Thứ 3 16/04/2019 2 cương ôn tập khi đã
5 Bệnh học thủy sản Thú y Ca 2 S Thứ 6 19/04/2019 2 kết thúc học phần
6 Bệnh chó mèo Thú y Ca 2 S Thứ 2  22/04/2019 2  
  Thực tập tốt nghiệp  Thú y Thời gian 16 tuần từ 3/6/2019 đến 16/9/2019
   Khoa Nông lâm ngư lên KH thực tập cụ thể cho sinh viên trước thời điểm thực tập chính thức 4 tuần
          Tiền bằng TN + vỏ bằng :  230.000đ/sv. Sinh viên nộp tiền trước ngày 22/4/2019 tại phòng tài chính kế toán

Lưu ý:                  * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ ;   ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút  

            *  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 15 phút ;    ca 2 có mặt lúc 15 giờ  

 

 

 

 

                

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh