Lịch thi học phần đã học lại và học muộn các khóa (Lần 1 + lần 2 có lý do)

LỊCH THI HỌC PHẦN ĐÃ HỌC LẠI VÀ HỌC MUỘN CÁC KHÓA ( LẦN 1+LẦN 2 VÀ CÓ LÝ DO)

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV
1 Kế toán máy ĐHLT Kế toán K2 Học xong thi Học lại  3
  Tin ƯD đo vẽ BĐ ĐHLT QLĐĐ K3 Học xong thi Học lại + học muộn 7
2 Côn trùng LN ĐHLT Lâm nghiệp K3 Ca 1 tối Thứ 7 9/9/2017 Học muộn 1
  Bản đồ học ĐHLT QLĐĐ K3 Học muộn 5
  Kế toán TC 2 ĐH LT Kế toán K2+K3 Học lại + học muộn 16
  Toán kinh tế CĐ LT Kế toán K12 Học muộn 9
  Kiểm toán BCTC ĐHLT Kế toán K2 Học lại 3
3 Thực vật rừng ĐHLT Lâm nghiệp K3 Ca 2 tối Thứ 7 9/9/2017 Học muộn 1
  Môi trường và PT ĐHLT QLĐĐ K3 Học muộn 5
  Kinh tế phát triển ĐH LT Kế toán K3 Học lại + học muộn 13
  Tiếng Anh CN CĐ LT Kế toán K12 Học muộn 9
  Kế toán quản trị ĐHLT Kế toán K2 Học lại 8
4 Thống kê LN ĐHLT Lâm nghiệp K3 Ca 1 tối Chủ nhật 10/9/2017 Học muộn 1
  Quản lý MT ĐHLT QLĐĐ K3 Học muộn 5
  Tài chính DN ĐH LT Kế toán K3 Học lại + học muộn 16
  Kế toán TC 1 CĐ LT Kế toán K12 Học muộn 9
  Kế toán công ĐHLT Kế toán K2 Học lại 3
5 Thanh tra đất ĐHLT QLĐĐ K3 Ca 2 tối Chủ nhật 10/9/2017 Học muộn 5
  Thống kê DN ĐH LT Kế toán K3 Học lại + học muộn 15
  Quản trị ĐC CĐ LT Kế toán K12 Học muộn 9
  Kế toán TC 3 ĐHLT Kế toán K2 Học lại 4
6 Thị trường BĐS ĐHLT QLĐĐ K3 Ca 1 tối Thứ 7 16/9/2017 Học muộn 5
  Văn hóa DN ĐH LT Kế toán K3 Học lại + học muộn 15
  Nguyên lý Mác 1 CĐ LT Kế toán K12 Học muộn 30
  Nghiệp vụ NHTM ĐHLT Kế toán K2 Học lại 1
7 Trắc địa ảnh VT ĐHLT QLĐĐ K3 Ca 2 tối Thứ 7 16/9/2017 Học muộn 5
  Nguyên lý Mác 2 CĐ LT Kế toán K12 +ĐH Khóa 2 Học muộn + Lần 2 có lý do 15
8 Toán cao cấp CĐ LT Kế toán K12 Ca 1 tối Chủ nhật 17/9/2017 Học muộn 17

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi tối ca 1 có mặt lúc 19 giờ ; ca 2 có mặt lúc 20 giờ 30 phút   

 

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh