Lịch thi học phần học lại và cải thiện các khóa

LỊCH THI HỌC PHẦN HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN CÁC KHÓA

TT Môn thi  Khóa / Ngành / Lớp  Ca  Thời gian thi  Ghi chú  Số SV Ghi chú
1 Nguyên lý Mác 2 ĐH các kóa Ca 1 S Thứ 3  16/06/2020 Học lại, học CT 10  
  Marketing căn bản ĐH các kóa Học lại, học CT 4  
2 Đường lối ĐCSVN ĐH các kóa Ca 2 S Thứ 3  16/06/2020 Học lại, học CT 7  
3 Kinh tế vi mô ĐH các kóa Ca 1 C Thứ 3 16/06/2020 Học lại, học CT 11  
4 Pháp luật kinh tế ĐH các kóa Ca 2 C Thứ 3 16/06/2020 Học lại, học CT 8  
  Lý thuyết XS và TK toán ĐH các kóa Học lại, học CT 6  
5 Pháp luật ĐC ĐH các kóa Ca 1 S Thứ 4 17/06/2020 Học lại, học CT 10  
  Kinh tế vĩ mô ĐH các kóa Học lại, học CT 3  
6 Tài chính DN 1 ĐH các kóa Ca 2 S Thứ 4 17/06/2020 Học lại, học CT 7  
  Giải phẩu 2 ĐH thú y K3 +K4 Học lại, học CT 5  

Lưu ý:          * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút  ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 15 phút   

*  Buổi chiều ca 1 có mặt 13 giờ 30 phút  ; ca 2 có mặt lúc 15 giờ 15 phút

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh