LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC KHÓA 12

TT Môn thi Lớp / ngành Ca  Thời gian thi Số Ghi chú 
Thứ  Ngày,tháng,năm phòng
1 NNL cơ bản Mác II CĐ kế toán LT + Chăn nuôi + LN Sáng Thứ 7 2/6/2018 3  
2 Tài chính doanh nghiệp CĐ kế toán LT  Chiều Thứ 7 2/6/2018 2  
  LT Cơ sở ngành CĐ Chăn nuôi LT + Lâm nghiệp 1  
3 Kế toán tài chính 2 CĐ kế toán LT  Sáng C. Nhật 3/6/2018 2  
  LT Chuyên ngành CĐ Chăn nuôi LT + Lâm nghiệp 1  
4 Toán CĐ kế toán LT + Chăn nuôi + LN Chiều C. Nhật 3/6/2018 3  
5 Kế toán tài chính 1 CĐ kế toán LT  Sáng Thứ 2 4/6/2018 2  
  Sinh lý gia súc CĐ Chăn nuôi LT   1  
  Sinh thái rừng CĐ Lâm nghiệp LT   0.5  
6 Nguyên lý kế toán CĐ kế toán LT  Chiều Thứ 2 4/6/2018 2  
  Bệnh truyền nhiễm CĐ Chăn nuôi LT   1  
  Điều tra quy hoạch CĐ Lâm nghiệp LT   0.5  
  Xét học sinh đủ điều kiện kết thúc giai đoạn 1 vào ngày 25/05/2018
  Đề thi : Mỗi môn 2 đề, lệ phí thi: 400.000đ/1sv

Lưu ý:  * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 7 giờ   ; ca 2 có mặt lúc 8 giờ 30 phút   

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh