Hội thảo khoa học "Vận dụng kỹ thuật dạy học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An"

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng kỹ thuật dạy học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”. Về dự và chỉ đạo Hội thảo có TS. Dương Xuân Thao, BT Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các giảng viên của trường Đại học Kinh tế Nghệ an, trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

         Ngày 14 tháng 9 năm 2018, trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng kỹ thuật dạy học tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”. Về dự và chỉ đạo Hội thảo có TS. Dương Xuân Thao, BT Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, các giảng viên của trường Đại học Kinh tế Nghệ an, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

         Mục đích Hội thảo khoa học nhằm đánh giá thực trạng việc vận dụng các kỹ thuật dạy học trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo đã nhận được 40 bài viết của các giảng viên, trong đó có 02 bài viết của giảng viên đến từ các trường Đại học Vinh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh. Hội thảo lần lượt được nghe các tham luận:

1. Th.S. Phạm Đức Giáp “Vận dụng kỹ thuật công não trong giảng dạy môn kế toán tài chính tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An”                            

2. T.S. Nguyễn Thị Tùng  “Sử dụng kỹ thuật 1 phút  trong giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin”                            

3. Th.S Trần Hà Lan “Phương pháp sử dụng trò chơi trong dạy học”        

4. Th.S Hoàng Thị Huyền  “Ứng dụng kỹ thuật mảnh ghép vào giảng dạy học phần lý thuyết Tài chính – Tiền tệ”                                                        

5. T.S Đặng Thị Thảo Sử dụng kỹ thuật “ Ổ bi” vào bài giảng Quản trị mục tiêu của học phần Quản trị doanh nghiệp.                                            

6. Th.S. Nguyễn Công An Vận dụng kỹ thuật “sơ đồ tư duy” trong giảng dạy các môn lý luận chính trị.    

7. Th.S Nguyễn Đình Tường “Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học các môn bệnh truyền nhiễm, ngành thú y theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An “

           Đây là dịp để các giảng viên có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật dạy học phù hợp với từng ngành học, môn học và từng bài học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, các giảng viên  thu nhận được những thông tin cần thiết làm kinh nghiệm cho quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

Một số hình ảnh trong Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

  

   

   

 

Tác giả trình bày tham luận tại Hội thảo

  

Các ý kiến thảo luận

Cô Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường kết luận Hội thảo

Tin bài: Tăng Văn Tân

Ảnh: Ngô Văn Chung


Bài viết khác