Application of value for money methodology to evaluate a public-private partnership road project

Đánh giá giá trị bằng tiền cho phép nhà hoạch định chính sách xác định phương thức nào tốt hơn giữa đầu tư truyền thống hay hợp tác công tư để thực hiện dự án. Mặc dù, chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều dự án hợp tác công tư, nhưng Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thực hiện việc đánh giá tính hiệu quả của mô hình hợp tác công tư so với hình thức đầu tư truyền thống (nhà nước đầu tư 100%). Bài báo này đề xuất phương pháp giá trị bằng tiền để đánh giá xem liệu quyết định theo đuổi hình thức hợp tác công tư có phải là quyết định đúng hay không (nội dung file đính kèm).

/Images/userfiles/16/files/RJAPS35_1_DINH.pdf

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh