Evaluating the decision-making on a Public-Private Partnership to finance a road project in Vietnam

Hợp tác công tư đã trở trành phương thức thay thế cho đầu tư truyền thống trong việc thúc đẩy các dự án công ở nhiều nước trên thế giới từ thập niên 90. Cùng với sự phát triển của các dự án hợp tác công tư, đánh giá giá trị bằng tiền được xem như là công cụ hiệu quả để hỗ trợ cho việc ra quyết định theo đuổi hình thức hợp tác công tư. Cũng giống như một số nước, Việt Nam đã áp dụng hợp tác công tư để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam vẫn chưa thực hiện việc đánh giá giá trị bằng tiền để kiểm nghiệm xem liệu việc sử dụng hợp tác công tư để thay thế phương thức đầu tư truyển thống có phải là lựa chọn tốt hay không? Bài báo này áp dụng giá trị bằng tiền để đánh giá sự phù hợp mô hình hợp tác công tư (nội dung file đính kèm).

/Images/userfiles/16/files/9_3_Dinh%20Thi%20Thuy%20Hang.pdf

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh