KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP KHÓA 36

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP KHÓA 36

 

TT

Họ và tên

Lớp

Số báo danh

Môn phúc khảo

Điểm cũ

Điểm phúc khảo

Ghi chú

  1.  

Trần Thị Nga

36-02

99

Kế toán

6

6

không thay đổi

  1.  

Đặng Thị Hà

36-01

31

Kế toán

2,5

2,5

không thay đổi


Bài viết khác