Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Số: 1370/KH-ĐHKTNA                             Nghệ An , ngày 17 tháng 9 năm 2018

 

                                                   KẾ HOẠCH

                     Tổ chức cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật

về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

          Thực hiện chương trình tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi năm 2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cụ thể hóa việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG theo Luật Bảo hiểm tiền gửi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

          - Tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi tới gần hơn với sinh viên. Đồng thời cũng mong muốn nhận được những tương tác tích cực từ sinh viên.

- Tạo mối quan hệ giữa 2 đơn vị Trường Đại học kinh tế Nghệ An và Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ.

          2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể sinh viên trong Trường;

- Đảm bảo chất lượng, chính xác, thiết thực, hiệu quả.

          II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Đối tượng dự thi: Sinh viên trường Đại học kinh tế Nghệ An (đặc biệt là khoa quản trị kinh doanh, khoa Kế toán - Phân tích).

          III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

  1. Nội dung cuộc thi:

1.1 Về chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi

- Về kiến thức: Các quy định của pháp luật về hoạt động bảo hiểm tiền gửi.

- Về thái độ ứng xử: Bình tĩnh tin tưởng vào chính sách pháp luât của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm tiền gửi, không bị dao động trước các tin đồn thất thiệt trong hoạt động ngân hàng;

1.2 Về hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

- Kết quả hoạt động của BHTG  Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.

- Nội dung, ý nghĩa về hoạt động BHTGVN đối với người gửi tiền, các tổ chức tham gia BHTG trong nền kinh tế hội nhập.

                2. Hình thức thi: Thi viết (Trắc nghiệm và tự luận).

3. Thời gian thực hiện

- Thời gian nhận câu hỏi và làm bài thi: Từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 27/9/2018.

-  Thời gian nộp bài dự thi: Ngày 28/9/2018.

- Thời gian tổ chức giao lưu và trao giải: Dự kiến ngày 12/10/2018 (Thời gian dự kiến có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế tại Chi nhánh KV Bắc Trung Bộ cũng như Đại học Kinh tế Nghệ An)

          IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

          - 01 giải nhất: 2.000.000 đồng;

          - 02 giải nhì: 3.000.000 đồng (mỗi giải 1.500.000 đồng);

          - 03 giải ba: 3.000.000 đồng (mỗi giải 1.000.000 đồng);

          - 05 giải khuyến khích: 1.500.000 đồng (mỗi giải 300.000 đồng).

          Mỗi giải thưởng gồm: Tiền mặt và vật phẩm tuyên truyền của BHTGVN.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Công tác sinh viên (trường Đại học Kinh tế Nghệ An) và Đại diện Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi, lập Dự trù kinh phí tổ chức.

- Phòng Công tác sinh viên triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể sinh viên toàn trường để tham gia.

          VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC

          Kinh phí tổ chức giao lưu và cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ đảm nhận.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai cụ thể, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch nói trên./.

 

HIỆU TRƯỞNG                                                        GIÁM ĐỐC

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NA                            CN BHTGVN KHU VỰC BTB

 

                  (Đã ký)                                                            (đã ký)

 

       TS. Dương Xuân Thao                                        Trần Văn Lam 

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh