Thứ ba, 11/08/2020 | 08:07:35

Lịch học tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2019 - 2020

LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN –SINH VIÊN ĐẦU KHÓA

(Dành cho sinh viên Khóa 6)

1.     Thời gian. Từ ngày 21/8/ đến ngày 28/8/2019 

2.     Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

3.     Lịch học: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

 

21/8/2019

- Tổng quan về trường Đại học Kinh tế Nghệ An và phương pháp học đại học.

TS. Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng

22/8/2019

Hoạt động Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.

Thầy Nguyễn Mạnh Hưng và các trợ giảng

 

23/8/2019

- Quy chế về đào tạo

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch học, xem kết quả học tập, đăng ký tín chỉ trên trang web của Trường.

 

Thầy Nguyễn Văn Toàn và các trợ giảng

 

26/8/2019

 

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Luật An toàn giao thông, Luật An ninh mạng

- Vấn đề biển đảo và chủ quyền quốc gia 

 

Thầy Trương Quang Ngân và các trợ giảng

 

27/8/2019

- Văn hóa học đường

- Một số kỹ năng cơ bản 

- Sinh viên với vấn đề khởi nghiệp 

 

Thầy Dương Tiến Dũng và các trợ giảng

 

28/8/2019

- Quy chế về công tác sinh viên và chế độ chính sách đối với sinh viên.

- Tổ chức viết thu hoạch

- Lấy ý kiến phản hồi về Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa.

- Tổng kết đợt sinh hoạt.

 

Thầy Nguyễn Quốc Sơn và các trợ giảng

 

Yêu cầu: - Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, giữ gìn kỷ luật chung

                - Mang theo giấy, bút và cuốn Cẩm nang sinh viên của Nhà trường.

                - Phương tiện có kết nối 3G, 4G (nếu có).

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh