Mẫu danh sách mở tài khoản bạn đọc thư viện số

Hiện nay thư viện số của trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã được đưa vào sử dụng tại địa chỉ: http://dhktna.tailieu.vn. Nhà trường sẽ hỗ trợ cho các giảng viên, CBCNV của trường khai thác sử dụng miễn phí các nguồn tài liệu sau:

- Chia sẻ và khai thác nguồn tài liệu thư viện số của nhà trường

- Khai thác hơn 1.200.000 tài liệu, giáo trình, ebook... của CÔNG TY TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA.

- Khai thác nguồn tài liệu thư viện số của nhiều trường ĐH-CĐ khác trong hệ thống liên kết với CÔNG TY TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VINA.

Để thực hiện được việc khai thác sử dụng tài liệu, mỗi người cần có mã số và mật khẩu (HSSV sử dụng mã số SV để đăng nhập, tuy nhiên HSSV phải kê khai theo mẫu để nhà trường cập nhật vào hệ thống). Mẫu kê khai danh sách mở tài khoản bạn đọc được gửi kèm theo Thông báo này và đăng tải tại Website:kttkna.edu.vn, mục Sinh viên. Ban cán sự lớp có trách nhiệm lập danh sách và nạp bản khai trên giấy về phòng Đào tạo (qua Thầy Dũng), đồng thời gửi file mềm qua email: tangvantan@gmail.com chậm nhất ngày 23/5/2014.

Đây là giai đoạn xây dựng và hoạt động bước đầu, mong được sự truy cập thường xuyên của cán bộ giảng viên, HSSV để khai thác và sử dụng có hiệu quả thư viện số. Đồng thời góp ý cho nhà trường để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Yêu cầu Giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự các lớp triển khai thực hiện  các nội dung trên.

Mẫu danh sách mở tài khoản bạn đọc thư viện số

 

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh