Thông báo đổi giờ vào học theo lịch làm việc mùa đông

THÔNG BÁO

Từ ngày 15/10/2018, nhà trường thực hiện lịch làm việc mùa đông, giờ vào học buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 15 phút. Đề nghị tất cả các em sinh viên lưu ý thực hiện đúng lịch.

 TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Tags:

Tuyển sinh trường DHKT Nghệ An

Đăng ký TS trực tuyến

Liên kết

Video về trường

Thư viện hình ảnh

Trung tâm dạy trẻ tự kỷ tại Nghệ An
K+ tại vinh